Regler for jagt

Regler påforeningens områder

Der må på lodsejerforeningens jagt kun jages trækfugle som jagtloven tillader.

Stauning Lodsejerforenings regler for jagt på foreningens områder:

 • Afgrøderne må ikke betrædes
 • På forlangende skal jagtkort forevises
 • Parkering forbudt på privat grund
 • Riffeljagt efter gæs forbudt
 • Henkastning af patronhylstre STRENGT forbudt
 • Ansvarlig skudafstand skal overholdes
 • På landjagt bedes folk respektere hinanden og overholde passende afstand til evt anden jæger. (200-300 meter)
 • Både/pramme skal fortøjes med anker og ikke metalspyd som bliver banket i jorden. Dette er for at skåne landbrugsmaskiner som kan køre i dette område.


Overtrædelse medfører inddragelse af jagtkortet uden erstatning. Jagten må begynde 1. september i henhold til jagtloven.
Senest 14 dage efter jagtens ophør skal både/pramme fjernes, ellers fjernes de uden ansvar af lodsejerforeningen. Både/pramme skal afmærkes tydeligt med navn og tlf. nr. Ved manglende erhvervelse/køb af gyldig jagtkort opkræves gebyr på 1500,- samt køb af årskort.

Stauning Lodsejerforenings regler vedr. gæstepladser:

 • Gæstepladser må kun anvendes hvis man følger en person som har gyldig jagtkort
 • Det er ikke tilladt at anvende gæstepladser på forskellige områder af jagtarealerne. (Man følges samlet på jagten, max afstand som gæst til person med gyldig jagtkort 25 meter)
 • Gæsterne skal have gyldig jagttegn og være bekendt med jagtloven
 • Bemærk du har kun mulighed for at tilkøbe gæstepladser når du købet dit eget jagtkort, efterfølgende tilkøb er ikke muligt
 • Skulle du have brug for mere end 3 gæstepladser så kontakt os på info@stauning-lodsejerforening.dk